Nørre Aaby Kirke

Klokkerne

Der findes 2 klokker, hvoraf den mindste stammer fra 1866.

Den ældste og største er sengotisk fra omkring 1500-tallet. Denne klokke bærer indskriften:

IESUS ANNA OC SANCT SANNA ORA PRO NOBIS

(Oversat fra latin: Jesus, Anna og hellig Sanna, bed for os).

cookie information