Nørre Aaby Kirke

Epitafium

Bruskbarokt epitafium opsat i 1650 af sognepræst Alexander Christensen, Sønderborg. Et karakterfyldt maleri, der viser præstefamilien.

Yderst til venstre ses sønnen Frederik Alexandersen, der også blev præst i Nørre Aaby. Denne efterfulgtes igen af sin søn.

Præsteembedet i Nørre Aaby og Indslev pastorat var således i denne familie i 117 år.

Maleriet er udført af Hans Schüte, Odense.

cookie information