Nørre Aaby Kirke

Bygningshistorie

Kirken er i sine oprindelige dele en romansk kampestenskirke bestående af kor og skib, der ligger ret skævt i forhold til hinanden. Den er bygget i slutningen af 1100 tallet og begyndelsen af 1200 tallet.

Af romanske detaljer ses endnu - som indvendige blændinger - korets østvindue og et lille dybt smiget vindue på skibets sydvæg samt et i nordsiden, som nu er tilmuret; formentlig har skibet kun haft eet vindue i hver langside.

Norddøren er tidligt tilmuret og syddøren ændret i gotisk tid, fra hvilken også de fleste af de nuværende vinduer stammer.

I senmiddelalderen ændredes forestillingerne om, hvordan en kirke skulle se ud. Den romanske stils tungt hvilende afrundede former afløstes af gotikkens opadstræbende linjer, og lyset blev lukket ind i kirkerummet gennem store vinduer. Nørre Aaby kirke fik i 1400-tallet tårn og våbenhus.

Indvendig blev kirken bygget om med buer og hvælvinger. Gennem en spidsbuet arkade blev tårnrummet forbundet med skibet, og begge steder opførtes lavtsiddende krydshvælv. Det højere kuppelagtige hvælv i koret er fra 14-1500-tallet. Udvendig blev koret forsynet med trappegavl og blændinger. Også våbenhuset fik trappegavl, mens tårnet i stedet fik pinaker (også kaldet muspri).

Med sine smukke blændinger og pinakler er tårnet noget af det, som ganske særligt springer i øjnene ved Nørre Aaby Kirke. En anden ting er kirkens smukke proportioner. Begge dele har vi de gotiske bygmestre at takke for.

  • Kirkerestaurering i 1918-1919

  • Kirkerestaurering i 1968-1969

  • Kirkerestaurering i 1996-1997
cookie information