Nørre Aaby Kirke

Alter og altertavle

Alteret er et muret stenalter beklædt med et fyrretræs panel i renæssance stil.

I den katolske tid har man i mange år brugt stenalteret som hovedalter. I skibets sydøstlige og nordøstlige hjørne har der været to små sidealtre, som efter reformationen blev sløjfet, og hovedalteret blev i omkr. 1640-erne beklædt med fyr.

Om man i middelalderen har haft et alterbillede vides ikke. Måske har vores gamle krucifiks fra 1200-tallet været brugt som alterkrucifix.

Først fra 1853 ved vi med sikkerhed, at der har været et alterbillede. Maleriet, som hænger i tårnrummet har fra 1853 til 1898 været benyttet som alterbillede. Billedet er malet af salmedigteren B. S. Ingemanns kone Lucie og forestiller Jesus i Emmaus.

Ovennævnte billede blev i 1898 udskiftet og erstattet med et billede af vores store maler Jørgen Aabye, der er født i sognet (Gadstrup). Det er en god kopi af Carl Blochs alterbillede: Jesus i Gethsemane. Originalen hænger i Sankt Hans Kirke i Odense.

I 1916 blev billedet flyttet over i en ny ramme, der er tegnet af arkitekt Hagrup fra Kolding.

Ved kirkens restaurering i 1997 blev maleriet og rammen istandsat, og tavlens trekant blev taget af.

cookie information