Kommende menighedsrådsmøder

  • Tirsdag d. 3. november kl. 17 - DAGSORDEN - i forlængelse af det ordinære menighedsrådsmøde afholdes konstituerende møde for det nye menighedsråd, der tiltræder 1. søndag i advent d. 29. november.
  • Tirsdag d. 8. december kl. 17

  

Alle møder afholdes i sognehuset, normalt 2. tirsdag i måneden og er åbne for alle. Dagsorden kan ses her inden hvert møde.