Om kirken

Nørre Aabys hvidkalkede landsbykirke ligger usædvanlig smukt på en bakke i den nordøstlige del af byen. Syd for kirken falder kirkegården i terrasser ned mod Viby Å og fortsætter på den anden side med skovkirkegården og græsplæner. Kirkegården siges at være en af landets smukkeste.

Kirkens beliggenhed skyldes måske, at Viby Å for ca. 1.000 år siden måske har været sejlbar til Nørre Aaby. Her på bakken blev kirken bygget, et centralt sted i herredet. Den blev også herredskirke, hvortil der blev knyttet kongsgård, herredsting og kagestrygningssted. Det var på Valdemar Sejrs tid.

Kirken har øjensynlig fra starten i 1200-tallet været ejet af kongen. Senere har præster, kammerherrer, Hindsgavl, Wedellsborg og sidst kammerherre-amtmand Vedel fra Sorø ejet den. Fra d. 1. januar 1910 overgår kirken til selveje og får en kirkebestyrelse.

Nørre Aaby har et aktivt menighedsråd og en levende menighed. Det har blandt andet medført, at vi i 1993 fik bygget sognehuset som en udvidelse af kirkens virke og berøringsflade.

Nørre Aaby Kirke med sognehuset i forgrunden
Døren fra våbenhuset ind i kirkerummet
Kirkegården set fra tårnet i sydlig retning
Kirkegården er uden tvivl en af landets smukkeste
Klokkerne i tårnet
Sognehusets mødesal

Bygningshistorie

Nørre Aaby Kirke. Klik for forstørrelse.

Kirken er i sine oprindelige dele en romansk kampestenskirke bestående af kor og skib, der ligger ret skævt i forhold til hinanden. Den er bygget i slutningen af 1100-tallet og begyndelsen af 1200-tallet.

Af romanske detaljer ses endnu - som indvendige blændinger - korets østvindue og et lille dybt smiget vindue på skibets sydvæg samt et i nordsiden, som nu er tilmuret. Formentlig har skibet kun haft et vindue i hver langside. Norddøren er tidligt tilmuret og syddøren ændret i gotisk tid, hvorfra også de fleste af de nuværende vinduer stammer.

I senmiddelalderen ændredes forestillingerne om, hvordan en kirke skulle se ud. Den romanske stils tungt hvilende afrundede former afløstes af gotikkens opadstræbende linjer, og lyset blev lukket ind i kirkerummet gennem store vinduer. Nørre Aaby Kirke fik i 1400-tallet tårn og våbenhus.

Indvendig blev kirken bygget om med buer og hvælvinger. Gennem en spidsbuet arkade blev tårnrummet forbundet med skibet, og begge steder opførtes lavtsiddende krydshvælv. Det højere kuppelagtige hvælv i koret er fra 14-1500-tallet. Udvendig blev koret forsynet med trappegavl og blændinger. Også våbenhuset fik trappegavl, mens tårnet i stedet fik pinaker (også kaldet muspri).

Med sine smukke blændinger og pinakler er tårnet noget af det, som ganske særligt springer i øjnene ved Nørre Aaby Kirke. En anden ting er kirkens smukke proportioner. Begge dele har vi de gotiske bygmestre at takke for.

Nørre Aaby Kirke er restaureret flere gange: I 1918-1919, i 1968-1969 og i 1996-1997.

Alter og altertavle

Alteret og altertavlen i Nørre Aaby Kirke. Klik for forstørrelse.

Alteret er et muret stenalter beklædt med et fyrretræspanel i renæssancestil.

I den katolske tid har man i mange år brugt stenalteret som hovedalter. I skibets sydøstlige og nordøstlige hjørne har der været to små sidealtre, som efter reformationen blev sløjfet, og hovedalteret blev omkring 1640erne beklædt med fyr. Om man i middelalderen har haft et alterbillede vides ikke. Måske har vores gamle krucifix fra 1200-tallet været brugt som alterkrucifix.

Først fra 1853 ved vi med sikkerhed, at der har været et alterbillede. Maleriet, som hænger i tårnrummet, har fra 1853 til 1898 været benyttet som alterbillede. Billedet er malet af salmedigteren B.S. Ingemanns kone, Lucie, og forestiller Jesus i Emmaus.

Dette billede blev i 1898 udskiftet og erstattet med et billede af vores store maler Jørgen Aabye, der er født i sognet (Gadstrup). Det er en god kopi af Carl Blochs alterbillede ”Jesus i Gethsemane”. Originalen hænger i Sankt Hans Kirke i Odense.

I 1916 blev billedet flyttet over i en ny ramme, der er tegnet af arkitekt Hagrup fra Kolding. Ved kirkens restaurering i 1997 blev maleriet og rammen istandsat, og tavlens trekant blev taget af.

Alter med ny alterbort. Klik for forstørrelse.
Nørre Aaby Kirkes nye alterbort er kniplet af Inger Højholdt og blev indviet 1. søndag i advent 2018

Prædikestol

Prædikestolen i Nørre Aaby Kirke. Klik for forstørrelse.

Prædikestolen er et prægtigt stykke træskærer-arbejde udført af "Hans Nielson, Bilthugger i Melfar". Den stod færdig i 1649.

Prædikestolen er præget af baroktidens frodige og svulmende former. Den er udsmykket med opfindsomt skårne bibelske scener af Jesu historie fra undfangelsen til opstandelsen. Billedfelterne er flankeret af de fire evangelister og i midten Jesus. "Salvator mundi" (verdens frelser), står der nedenunder.

Orgel

Frobenius-orglet i Nørre Aaby Kirke. Klik for forstørrelse.

I 1969 blev det gamle orgel fra 1905, der var placeret på et orgelpulpitur i tårnrummet, fjernet, og der blev opsat et nyt Frobenius-orgel på det sted, hvor krucifixet nu hænger. Ved kirkens restaurering i 1996-1997 blev Frobenius-orglet ombygget af Bruno Christensen og Sønner og placeret i tårnrummet. Orgelet har 8 stemmer.