Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro. Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom til ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig.

Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv. Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting.

Når du går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål og om alt det, der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, tager på udflugt og meget andet spændende.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved en konfirmation i Nørre Aaby Kirke går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.

Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.

Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor konfirmanden knæler, når hans eller hendes navn siges. Præsten beder en bøn, siger konfirmandens konfirmationsord og velsigner konfirmanden. Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.

Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

 

Læs mere på Folkekirken.dk.

Fotos: Folkekirken.dk

Minikonfirmation

Nørre Aaby Kirke inviterer hvert år sognets 4. klasse-elever fra Nørre Aaby Skole og Nørre Aaby Realskole til minikonfirmand-undervisning. 

Minikonfirmand-undervisningen - også kaldet juniorkonfirmand-undervisning - er et frivilligt og gratis tilbud, hvor børnene bliver introduceret til den lokale kirke og kristendommen.

Undervisningen varetages af sognepræst Anne Marie Krogh.

Børnene modtager en invitation via skolen. Hvis invitationen udebliver, så kontakt Anne Marie Krogh på amkk@km.dk eller 6442 2252.

Konfirmationsdatoer i Nørre Aaby Kirke

2019

fredag 17. maj - Nørre Aaby Skole
søndag 19. maj - Nørre Aaby Realskole

 

2020

fredag 8. maj - Nørre Aaby Realskole
søndag 10. maj - Nørre Aaby Skole

 

2021

fredag 30. april - Nørre Aaby Skole
søndag 2. maj - Nørre Aaby Realskole

 

2022

fredag 13. maj - Nørre Aaby Realskole
søndag 15. maj - Nørre Aaby Skole

 

2023

fredag 5. maj - Nørre Aaby Skole
søndag 7. maj - Nørre Aaby Realskole

 

2024

fredag 26. april - Nørre Aaby Realskole
søndag 28. april - Nørre Aaby Skole

 

2025

fredag 16. maj - Nørre Aaby Skole
søndag 18. maj - Nørre Aaby Realskole

 

2026

fredag 1. maj - Nørre Aaby Realskole
søndag 3. maj - Nørre Aaby Skole

 

2027

fredag 23. april - Nørre Aaby Skole
søndag 25. april - Nørre Aaby Realskole

 

2028

fredag 12. maj - Nørre Aaby Realskole
søndag 14. maj - Nørre Aaby Skole

 

2029

fredag 27. april - Nørre Aaby Skole
søndag 29. april - Nørre Aaby Realskole

 

2030

fredag 17. maj - Nørre Aaby Realskole
søndag 19. maj - Nørre Aaby Skole