Nørre Aaby Kirke

Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre 'Ja' på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
 Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, Han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige 'Ja' ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger 'Ja' til at blive velsignet og til, at Gud er en del af dit liv. 
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når du går til præst, lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål og alt det, der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Om at være ked af det. Og også om, hvad der sker, når man dør.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 8 gudstjenester op til din konfirmation.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Nørre Aaby Kirke går præst og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en klapstol ud for den bænk, hvor din familie sidder. 
Konfirmationen begynder som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander siger trosbekendelsen sammen og derefter knæler du, når dit navn lyder. Du få en konfirmationsvelsignelse og dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
 Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
 Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

cookie information