Personalet

Vedr. personregistrering kontakt:
Kordegn Lars Skjerning Stougaard

Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 6440 0403
E-mail LSN@km.dk 

Klik på SIKKER POST, hvis du vil sende e-mail til kordegnen med personfølsomme oplysninger

Træffes tirsdag og torsdag kl. 10-12

   

 

Vedr. gravsted mv. kontakt:
Graver Allan Tinglev

Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 6442 3375
E-mail nr-aaby-kirkegaard@mail.dk  

Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl. 12-12.45 på kirkegårdens telefon

   

 

Kirketjener Mette Buch
Mobil 2044 5080
E-mail mettebuch@stofanet.dk 

Træffes bedst kl. 9-14 undtagen mandag.

  

 

Organist Minako Jensen
Mobil 2548 7411
E-mail jminako@gmail.com 

 

 

 

Kirkesanger Malene Clara Ramm
Mobil 5043 1034

   

 

Gravermedhjælper Ulrik Løvenhardt Hofstedt
Mobil 2538 2514 

 

Gravermedhjælper Hans Henrik Jørgensen
E-mail jorg@stofanet.dk