Nørre Aaby Kirke

Vedr. dåb, bryllup, begravelse mv.

Henvendelse til:

Sognepræst Anne Marie Krogh
Præstegaardsvej 11, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 6442 2252
E-mail amkk@km.dk 

Træffes bedst kl. 12-13, undtagen mandag. 

Vedr. personregistrering

Henvendelse til:

Kordegn Lars Skjerning Stougaard
Sognehuset, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 6440 0403
E-mail LSN@km.dk

Træffes tirsdag og torsdag kl. 10-12

Vedr. gravsted m.v.

Henvendelse til:

Graver Allan Tinglev
Sognehuset, Kirkevej 45A, 5580 Nørre Aaby
Tlf. 6442 3375
E-mail nr-aaby-kirkegaard@mail.dk 

Træffes bedst i arbejdstiden på kirkegården og kl. 12-12.45 på kirkegårdens telefon

cookie information