Nørre Aaby Kirke

Arkiv - tidligere kirkeblade

     

Marts 2018

Indhold: Præstens indlæg, nyt fra menighedsrådet, udflugter, koncert med Landskoret, Sankt Hans aften, Kunst- og kulturdag mv.

December 2017

Indhold: Præsentation af kirkesanger, Med Luther i Østen, Sogneudflugt til Slesvig, Julekoncert med Happy Voices, foredrag med Ole Hartling m.v.

September 2017

Indhold: Talen til årets konfirmander, Luther-fejring, nyt tiltag med dåbsklude, præsentation af ny kordegn, konfirmand-billeder m.v.

Marts 2017

Indhold: Luther-året, pensionistudflugt, kunstkoncerten Via Dolorosa, koncerten Rock håb og kærlighed, gudstjeneste på engen, Luther-film i biografen, friluftsgudstjeneste på Tvillingegården.

November 2016

Indhold: Præsentation af nyt menighedsråd, sogneudflugt til Wittenberg, donation fra LIP-fonden, Flemming Højlunds fratrædelse m.m.

August 2016

Indhold: Nyt præstesamarbejde mellem Nørre Aaby, Asperup-Roerslev og de 4 kirker, menighedsrådsvalg, billeder af konfirmander, sogneudflugt til Wittenberg m.m.

Marts 2016

Indhold: Nyt layout på kirkebladet, ny maskine på kirkegården, nyt menighedsrådsmedlem Bente Nielsen, spaghettigudstjeneste, Sankt Hans aften, musikgudstjeneste m.m.

December 2015

Indhold: Ny organist og graver, julekoncert med Nyborg Motetkor, forårskoncert med Mercy Brothers, sangcafé i sognehuset, babysalmesang, ad hoc kor m.m. 

September 2015

Indhold: Konfirmationstale og konfirmandbilleder, friluftsgudstjeneste, koncert, foredrag, høstgudstjeneste, sangcafé og Gud og pasta, afslutning på artikelserien om Carl Nielsen

April 2015

Indhold: Påskerefleksion, babysalmesang, interview med Keld Lind, præsentation af Vibeke Brøns Sund, artikler om modstandsbevægelsen i Nørre Aaby under 2. verdenskrig og om Carl Nielsen.

December 2014

Indhold: Juleprædiken, Om Nørre Aabys nye lokaludvalg, Præsentation af Nørre Aaby Kirkes nye kirkesanger, Carl Nielsens fynske barndom.

September 2014

Indhold: Konfirmationstale, nyt fra menighedsråd, præsentation af menighedsrådsmedlem Lars Bang Davidsen og ny gravermedhjælper Julie Mejlgaard, Årets konfirmander, Caminoen, salmemaraton og Nørre Aaby Kirke på facebook.

April 2014

Indhold: Påskeprædiken, nyt fra menighedsråd, præsentation af Anna Nyholm og Lis Göhns, børn og unge i Nørre Aaby Kirke, Oberammergau, pensionistudflugt, Bibelselskabets jubilæum, salmemaraton og Nørre Aaby Kirke på facebook.

December 2013

Indhold: Adventsprædiken, ny hjemmeside, præsentation af to medlemmer af menighedsrådet, "Min salme" ved Kis Kraft, fastelavnsgudstjeneste, påske-salmemaraton, forårskoncert med koret Aavaat.

September 2013

Indhold: Høstgudstjeneste, sangcafé, efterårskoncert med Jeanette Bonde Trio, fotos af årets konfirmander, artikel om sognehusets 20 års jubilæum, julekoncert med Christianskirkens Drenge- og Mandskor fra Fredericia, Alle Helgens-gudstjeneste, spaghettigudstjeneste med Tante Andante Band, rockgudstjeneste med bandet Die Herren.

April 2013

Indhold: Nyt menighedsråd konstitueret, præsentation af nye rådsmedlemmer, Kirke og Sogns 75 års jubilæum, sognehusets 20 års jubilæum, cykeltur til Føns, musikgudstjeneste med 'Synkope', friluftsgudstjeneste Sankt Hans aften.

 

 

December 2012

Indhold bl.a.:

  • Omtale af menighedsrådsvalget, takkeord til de afgående menighedsrådsmedlemmer, samt velkomstord til de nye - Omtale af bispevalget i Fyens Stift, samt præsentation af vores nye biskop Tine Lindhardt - Artikel af Henry Hedemann: "Min salme" - Annoncering af julekoncert med Trinitatis Kirkes Pigekor fra Fredericia - Annoncering af forårskoncert med Berggreen/Petersen/Dahl Trio, som fortæller om og spiller klassisk musik - Omtale af stillegudstjenester i foråret - Annoncering af fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende fest i Sognehuset - Annoncering af nytårsgudstjeneste med efterfølgende festligt arrangement i våbenhuset.

September 2012

Indhold bl.a.:

  • Omtale af det forestående bispevalg i Fyens Stift - Artikel af Margit N. Lauridsen: "Min salme" - Årets konfirmander - Fotocollage af Hanne Vibeke Nielsen over årets udflugt for sognets pensionister - Omtale af årets friluftsgudstjeneste ved Peter M. Møberg - Annoncering af foredrag i Sognehuset ved John Engelbrecht: "Humor, livsmod og kristendom" - Annoncering af sangcafé i Sognehuset - Annoncering af årets høstgudstjeneste - Annoncering af Gospelkoncert med Fredericia Gospel Workshop - Annoncering af årets Alle Helgens-gudstjeneste - Annoncering af menighedsrådsvalget 2012.

April 2012

Indhold bl.a.:

  • Ny formand for menighedsrådet: Vibeke Brøns Sund til afløsning for Lilian Lind, som ikke ønskede genvalg - Ny ansvarshavende redaktør for kirkebladet: Peter M. Møberg til afløsning for Lilian Lind, som ikke ønskede at fortsætte - Annoncering af menighedsrådvalg i efteråret - Artikel af Hanne Vibeke Nielsen: "Sang og Salme. Syng dansk" i forb. m. den årlige Spil Dansk Dag - Artikel af Peter M. Møberg: "Min salme" - Artikler af Henry Hedemann, Lars Bang Davidsen og Mogens W. Christensen under overskriften: "Tanker om menighedsrådsarbejdet" - Omtale af Landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælpsarbejde - Annoncering af årets udflugt for sognets pensionister - Omtale af Fynsk Pilgrimsvandring i anledning af pinse-arrangementets 10-årsjubilæum - Annoncering af årets Sankt Hans Aften på engen ved præstegårdshaven - Annoncering af årets friluftsgudstjeneste.

December 2011

Indhold bl.a.:

  • Annoncering af menighedsrådsvalg - Annoncering af meditationsgudstjenester - "Min julesalme" ved Keld Lind - Artikel af Henry Hedemann og Vibeke Brøns Sund: "Kirken som arbejdsplads. Vores sognepræst - kvinden med den sorte kjole" - Annoncering af fastelavnsgudstjeneste - Foredrag ved Lone Klok, hospitalspræst, Vejle: "Den sidste svære tid - livet på et hospice" - Annoncering af julekoncert med Kolding Kammerkor - Annoncering af forårskoncert med trioen Zenobia (fortolkere af den danske sangskat).

September 2011

Indhold bl.a.:

  • Annoncering af menighedsrådsvalg - Indkøb af nye alterstager - Omtale af udflugt for sognets pensionister - Graver Keld Linds 25-årsjubilæum - Artikel af Hanne Vibeke Nielsen: "Kirken som arbejdsplads. Pigen med sangstemmen. Manden på orgelbænken" - Koncert med Assens Egnsorkester - Foredrag med sognepræst Lili Bøgh Svindth: "Salmedigteren Kingo" - Musikalsk fortælling med Esben Nyholm: "Fredriks Flyverdragt" - Bekendtgørelse af ny ordning med dåb om lørdagen - Annoncering af BUSK-gudstjeneste - Annoncering af høstgudstjeneste - Sangcafé.

April 2011

Indhold bl.a.:

  • Sankt Hans aften på engen ved præstegårdshaven - Indbrud i kirken - Provstikontor fremover i Nørre Aaby - Resultat af sogneindsamling 2011 i Nørre Aaby Sogn - Artikel af Hanne Vibeke Nielsen: "En graver gør andet end at grave" - Omtale af årets fastelavnsfest - Annoncering af udflugt for sognets pensionister - Annoncering af friluftsgudstjeneste med klokkespil.

December 2010

Indhold bl.a.:

  • Referat af Sønderjyllandstur - Annoncering af sangaften i Sognehuset - Artikel af Hans Jensen: "Efterskolerne i Nørre Aaby Sogn" - Artikel af Birger Andreasen: "Grundtvig altid nærværende" - Annoncering af julekoncert med Snoghøjkoret - Annoncering af forårskoncert med Trio Salix - Annoncering af foredrag i Sognehuset med ægteparret Peter Storm og Nina Ferlov: "Landskaber i ord og billeder" - Annoncering af 'sogneindsamling 2011' - Annoncering af stillegudstjenester i foråret 2011.

September 2010

Indhold bl.a.:

  • Afsked med sekretær - Ny brochure om Nørre Aaby Kirke samt postkort - Omtale af årets pensionistudflugt - Omtale af friluftsgudstjeneste, gudstjeneste for sanserne - Fotos samt omtale af konfirmationerne - Artikel af Hans Jensen: "Efterskolerne i Nørre Aaby Sogn" - Foredrag i Nørre Aaby Sognehus ved Groa Andreasen om turen til Tanzania - Annoncering af koncert i kirken - Sangaften i Sognehuset.

April 2010

Indhold: Ansættelse ny kirkesanger - nye momsregler på gravstedsaftaler - pensionistudflugt - artikel om efterskolerne i Nørre Aaby Sogn - fastelavnsfest - seniorskolen på udflugt til TV2 - Sankt Hans-aften på engen ved præstegården

December 2009

Indhold: Valg til Stiftsrådet - Sogneindsamling - Artikel: Vækst i Nørre Aaby - julekoncert med Snoghøjkoret - forårskoncert med Vamdrup Gospelkor - Foredrag med Klavs Birkholm

cookie information