Nørre Aaby Kirke

Landsforeningen Spædbarnsdød

Foreningen arbejder hver dag med:

- At rådgive og støtte forældre, der har mistet et spædbarn, samt deres pårørende.

- At formidle kontakt mellem forældre, der har mistet et spædbarn under graviditeten, i forbindelse med fødslen eller inden for det første leveår, herunder oprettelse af forældregrupper.

- At give berørte faggrupper rådgivning, information og feedback vedrørende deres omsorg for forældre og deres døde barn.

- At bidrage til oplysning om spædbarnsdød, herunder udgivelse af materiale.

- At påvirke den generelle holdning til døden og til det at bære sorg.

- At deltage i og holde sig orienteret om det internationale forældrearbejde og forskning omkring spædbarnsdød.

Derudover ønsker foreningen i det omfang det er muligt:

Økonomisk at støtte forskning omkring årsager til spædbarnsdød, samt forskning i de menneskelige og sociale konsekvenser heraf.

Det er foreningens ønske og håb hele tiden at kunne informere ramte forældre og pårørende om deres muligheder og rettigheder, samt at kunne opfylde behovet for ikke at føle sig alene i sorgen.

Herudover ønsker foreningen at være forældrenes talerør overfor sygehuse og andre offentlige instanser, således at disse instanser konstant informeres om forældrenes ønsker og behov for hjælp/støtte og rådgivning.

Baggrund

Foreningen blev startet i 1983, som en emnegruppe under foreningen Forældre og Fødsel, af en mor, som selv havde mistet sit barn. Den hjælp, hun dengang kunne få, var meget ringe, så emnegruppens første mål var at hjælpe og støtte forældre og at ændre sygehuspersonalets holdning til det at miste et spædbarn.

Et stigende behov for råd og vejledning til både forældre og pårørende samt til faggrupperne i berøring med spædbarnsdød fik aktiviteterne til at antage et omfang, der efterhånden gjorde emnegruppen til en “forening i foreningen”. Derfor valgte man i 1992 at skille den helt ud som en selvstændig, privat forening, der fik navnet Landsforeningen Spædbarnsdød. Ved generalforsamlingen i marts 1998 ændredes navnet til Landsforeningen til støtte ved Spædbarnsdød.

Ved generalforsamlingen i marts 2010 blev det vedtaget, at foreningen igen hedder Landsforeningen Spædbarnsdød.

Siden 2004 har H.E. Alexandra Christina, Grevinde af Frederiksborg, været protektor for Landsforeningen Spædbarnsdød.

Mere information findes på foreningens website: Landsforeningen Spædbarnsdød.

cookie information