Nørre Aaby Kirke

Børn, Unge og Sorg

Børn, Unge & Sorg er en gratis rådgivning for børn og unge op til 28 år, der:
- lever med alvorligt fysisk syge forældre eller søskende, eller
- har mistet forældre eller søskende efter alvorlig sygdom, selvmord eller ulykke inden for de seneste år.

Vi har rådgivninger i København, Aarhus og Odense, hvor vi blandt andet tilbyder gruppeterapi og individuel terapi til børn og unge.

Der er telefontid i hverdagene fra 10-14 på 70 266 766. Her kan alle - også netværket - få psykologisk rådgivning, og det vurderes her, om der er behov for yderligere støtte i forhold til børnene og de unge.

Hjælpen i Børn, Unge & Sorg er gratis, og alle medarbejdere og frivillige har tavshedspligt.

Ansatte

Rådgivningerne er bemandet med professionelle rådgivere, som primært er psykologer. Alle har stor teoretisk viden og praktisk erfaring med børn og unge.

Psykologerne samarbejder med et stort korps af unge frivillige, der alle har mistet deres far eller mor, men er kommet så godt videre i deres liv, at de nu formår at hjælpe andre unge videre. De frivillige leder samtalegrupper for unge, der har mistet en far eller mor. De står også for de landsdækkende tilbud: Brevkassen, Chatten og Linjen og holder løbende caféaftener.

Hvorfor Børn, Unge & Sorg?

Hvert år bliver mange tusinde danske familier med børn og unge kastet ud i en situation, hvor en mor, far eller søskende bliver alvorligt syg eller dør.

Ca. 80.000 børn og unge oplever hvert år, at én af deres forældre rammes af kritisk sygdom, og ca. 66.000 børn og unge har mistet én eller begge deres forældre (Danmarks Statistik).

Antallet af børn og unge, som lever med en alvorlig syg forældre er stærkt stigende, fordi flere bliver kronisk syge, og fordi mange alvorlige og dødelige sygdomme kan holdes i skak i længere tid med behandling.

Der er behov for et kvalificeret og landsdækkende rådgivningstilbud til disse børn og unge. Der findes mange spredte tilbud – nogle målrettede børn, andre målrettede unge, og mange af tilbuddene er uden høj grad af psykologfaglig ekspertise. Det er derfor ofte tilfældigt, om børn og unge med alvorligt syge eller døde forældre/søskende får den nødvendige støtte. Får de ikke den nødvendige støtte, kan det have alvorlige og langvarige sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. Derfor har vi etableret Børn, Unge & Sorg.

Mission og vision

Børn, Unge & Sorgs mission er at bidrage til et godt liv for børn og unge på trods af alvorlig fysisk sygdom eller død hos forældre og søskende ved at:
- skabe lindring for børn, unge og forældre, som oplever alvorlig sygdom eller død i den nærmeste familie
- bidrage til alderssvarende og positiv udvikling for børn og unge på trods af alvorlig sygdom eller død i den nærmeste familie
- skabe og formidle praksis- og forskningsbaseret viden om børn, unge og sorg nationalt og internationalt.

Værdigrundlag

Børn, Unge & Sorg skaber håb og udvikling - gennem fællesskab, viden og mod!

Børn, Unge & Sorg finansieres primært af:

Socialministeriet, af København, Aarhus og Frederiksberg kommuner og en række fonde, blandt andet Egmont Fonden, Helsefonden, Edith og Godtfred Kirk Christiansens Fond, TrygFonden, Velux Fonden, LauritzenFonden og A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Mckinney Møllers fond til almene formaal.

H.K.H. Kronprinsesse Mary er protektor for Børn, Unge & Sorg.

Børn, Unge og Sorg's website

cookie information