Nørre Aaby Kirke

Den Danske Folkekirke

Kong Frederik den 7. og grundlovens fædre.

Danmarks Riges Grundlovs paragraf 4 indeholder følgende bestemmelse om Den Danske Folkekirke: "Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten".

Pr. 1. januar 2013 var ca. 79% af indbyggerne med folkeregisteradresse i Danmark medlemmer af folkekirken. Derudover er et ikke opgjort antal danskere bosiddende i udlandet også medlem af folkekirken.

Danmarks Riges Grundlov

Folkekirken styres lokalt af menighedsråd valgt af medlemmerne i et sogn. Sognene i Danmark er underlagt provstier, stifter og kirkeministeriet.

Der er 10 stifter i Danmark. Stifterne ledes af biskopper. Rammerne er fastlagt af folketinget via lovene. Biskopperne mødes til uformelle bispemøder, men udgør ikke et samlet organ.

Folkekirken har ingen centrale organer, som bestemmer kirkens holdninger, hvorfor mange retninger inden for luthersk kristendom er repræsenteret. Det giver Folkekirken en rummelighed.

Folkekirken bygger på den evangelisk-lutherske lære, som blev indført ved reformationen i 1536. Indtil da var Danmark officielt romersk-katolsk.

De lutherske kirker er fremherskende i Norden, Nordtyskland, Estland, Letland, Namibia og dele af USA.

cookie information