Nørre Aaby Kirke

Folkekirkelige foreninger

En række foreninger med forskellige teologiske standpunkter arbejder inden for folkekirkens bekendelse.

 

Foreningerne er ikke en del af Den Danske Folkekirke - de er private, selvstændige foreninger, men foreningerne virker og arbejder inden for folkekirkens bekendelse. Nogle af foreningerne har desuden et mere eller mindre tæt samarbejde med folkekirken på landsplan eller i de enkelte sogne; som eksempel kan nævnes Kirkens Korshær, som har folkekirkepræster tilknyttet (korshærspræster).

 

De fleste i dag kender til kirkelige foreninger, såsom Kirkens Korshær, KFUMs Sociale Arbejde, KFUKs Sociale Arbejde, Folkekirkens Nødhjælp, KFUM, FDF, Diakonhøjskolen, Diakonissestiftelsen, Indre Mission, Kirkeligt Samfund, Danmission. Fælles for disse er, at de virker og arbejder inden for den folkekirkelige bekendelse.

 

Historisk baggrund

Efter vækkelserne i 1800-tallet opstod missionsbevægelserne, Indre Mission, Luthersk Mission og Evangelisk Luthersk Mission, Tidehverv, Grundtvigianisme, og i kølvandet blev der oprettet en række ydremissionsselskaber: Dansk Ethioper Mission, Sudan Missionen, Den Danske Israelsmission, Danmission og Folkekirkens Nødhjælp.

Inden for ungdomsarbejde findes der bl.a. Økumenisk ungdom, Kristeligt Forbund for Studerende, KFUM og KFUK, Danmarks Kristelige Gymnasiastbevægelse, Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, Børne- og UngdomsOase, Luthersk Missions Ungdom og Indre Missions Unge.

 

Kirkelige indsatsområder

På de følgende sider under dette menupunkt præsenteres en række af disse kirkelige foreninger. De er delt op i følgende kategorier:

  • Ungdomsarbejde
  • Socialt arbejde
  • Teologisk arbejde
  • Missionsarbejde
  • Diakonalt arbejde

 

Danmark - et foreningsland

Det danske samfund er rigt på foreninger, og der findes flere kirkelige foreninger, end det har været muligt at få med på denne hjemmeside i første omgang. Over tid vil der blive føjet flere kirkelige foreninger til.

 

Vi håber, læsningen på de næste sider giver et tilfredsstillende billede af de forskellige foreninger. 

cookie information