MENIGHEDSRÅDSVALG 2020:

EKSTRAORDINÆR VALGFORSAMLING DEN 6. OKTOBER KL. 19.30

Vi afholder d. 6. oktober kl. 19.30 ekstraordinær valgforsamling i sognehuset, da det ikke lykkedes at få valgt et fuldtalligt menighedsråd på den ordinære valgforsamling. Der foretages denne aften kun SUPPLERINGSVALG, hvor vi skal have valgt tre medlemmer og to suppleanter til menighedsrådet.

Hvis man ønsker at stille op som kandidat og/eller stemme på en kandidat, men ikke har mulighed for at møde op personligt denne aften, kan dette ske via fuldmagt. Henvendelse vedr. dette til formand for valgbestyrelsen, Henning Søgaard Nielsen, på mobil 2678 4030 senest d. 4. oktober.

  

VALGFORSAMLING DEN 15. SEPTEMBER

På valgforsamlingen blev følgender personer valgt til menighedsrådet ved Nørre Aaby Kirke for den kommende 4-års periode: Birgith B. Madsen, Vibeke Brøns Sund, Lars Bang Davidsen og Henning Søgaard Nielsen. Da menighedsrådet skal bestå af syv medlemmer og to suppleanter for at være fuldtalligt afholdes ekstraordinær valgforsamling d. 6. oktober.

  

Teologi for lægfolk

Måske har du hørt om teologi for lægfolk? Nu har du mulighed for at deltage i det 3-årige forløb "Teologisk Undervisning Fyn", som Fyens Stift står bag. Det er for dig, der har lyst til at dykke dybere ned i teologiens forunderlige verden. Læs mere her.

Aktuelt

Gratis og anonym sjælesorg

Folkekirken tilbyder sjælesorg via internettet. Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en gratis fortrolig samtale med en præst.[mere]

Sognehusets akustik forbedret

Akustikken i sognehusets mødesal har i flere år ikke været god. Nu har vi gjort noget ved problemet.[mere]

Viser 4 til 5 af 5

Forrige

Side 1

Side 2

Kalender

04okt kl. 09:00

17. søndag efter trinitatis

Ved Vita Andreasen

04okt kl. 09:00
06okt kl. 17:00

Menighedsrådsmøde

06okt kl. 17:00
06okt kl. 19:30

Ekstraordinær valgforsamling

Mød op til ekstraordinær valgforsamling i sognehuset, hvis du har interesse i …

06okt kl. 19:30
10okt kl. 11:00

Dåbslørdag

10okt kl. 11:00
11okt kl. 10:15

18. søndag efter trinitatis

11okt kl. 10:15
18okt kl. 10:15

19. søndag efter trinitatis

Ved Hanne Drejer

18okt kl. 10:15
20okt kl. 08:00

Konfirmandstart

20okt kl. 08:00
22okt kl. 08:00

Konfirmandstart

22okt kl. 08:00
25okt kl. 10:15

BUSK-gudstjeneste

Børn, Unge, Sogn og Kirke. Spejderne deltager.

25okt kl. 10:15

Gratis sjælesorg

Folkekirken tilbyder sjælesorg via internettet. Sjælesorg betyder omsorg for sjælen og er en gratis, fortrolig og anonym samtale med en præst. Læs mere på www.sjaelesorg.nu eller klik på linket under billedet.

Overblik over alle kirker

Få let adgang til information om gudstjenester og arrangementer i de cirka 2.200 kirker i Den Danske Folkekirke. Hent kirkekalender-app'en til din smartphone her.

Dåb

Konfirmation

Bryllup

Begravelse

Leje af sognehuset

Sognehuset kan lejes til mindesammenkomster. Se priserSognehuset kan også lejes til receptioner ved dåb og bryllup samt lejes af lokale foreninger til møder og foredrag. Se priser. Personalet besvarer gerne spørgsmål vedrørende leje.

Priser for kirkegårdsservice

Der er mange muligheder, når en afdød skal stedes til hvile på kirkegården. Ønsker man et gravsted, og hvor stort skal det være? Foretrækkes et urnegravsted eller en fællesgrav? Spørgsmål til priserne besvares altid gerne af graveren. Se taksterne for kirkegårdsservice i 2020.

Kirkebil

Kirkebil bestilles hos Fynbus på tlf. 6311 2255. For at bruge Flextaxi skal man være selvhjulpen, og ordningen er derfor ikke for kørestolsbrugere. Bestilling skal ske mindst to timer før, at man skal bruge bilen. Taxaen kan komme 5 minutter før og 15 minutter senere end aftalt. Prisen er typisk 25-40 kr. Se mere på www.fynbus.dk/flextrafik.